Thời tiết Hà Nội Mây âm u 28° C
Thời tiết TP HCM Mây âm u 35° C
Thời tiết Đà Nẵng Mây âm u 30° C
Thời tiết Hải Phòng Mây âm u 29° C
Thời tiết Cần Thơ Mây âm u 34° C

Thời tiết cả nước: