Thời tiết Hà Nội Mây âm u 28° C
Thời tiết TP HCM Nhiều mây 35° C
Thời tiết Đà Nẵng Nhiều mây 31° C
Thời tiết Hải Phòng Mist 27° C
Thời tiết Cần Thơ Mây âm u 32° C

Thời tiết cả nước: