4, 2-chōme

20/10/2021 14:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 18 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 32 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết 4, 2-chōme Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 4, 2-chōme
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
19 ° 18 ° mây thưa
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
19 ° 18 ° mây thưa
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
19 ° 17 ° mây thưa
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
18 ° 17 ° mây thưa
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
17 ° 16 ° mây thưa
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
16 ° 15 ° mây thưa
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
15 ° 14 ° mây đen u ám
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
15 ° 14 ° mây đen u ám
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
15 ° 14 ° mây đen u ám
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
15 ° 13 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 4, 2-chōme
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
21 ° 20 ° mưa nhẹ
21/10
16 ° 14 ° mây đen u ám
22/10
15 ° 14 ° mây đen u ám
23/10
19 ° 17 ° bầu trời quang đãng
24/10
17 ° 15 ° mây cụm
25/10
19 ° 18 ° mây đen u ám
26/10
16 ° 16 ° mưa vừa
27/10
18 ° 17 ° mưa nhẹ