Đà Nẵng

06/02/2023 22:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 69 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675666800 : 1675666800
14:00
06/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1675670400 : 1675670400
15:00
06/02
26 ° 26 ° mây thưa
1675674000 : 1675674000
16:00
06/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1675677600 : 1675677600
17:00
06/02
25 ° 26 ° mây rải rác
1675681200 : 1675681200
18:00
06/02
24 ° 25 ° mây rải rác
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
23 ° 24 ° mây rải rác
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
22 ° 23 ° mây rải rác
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
22 ° 23 ° mây rải rác
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
22 ° 23 ° mây cụm
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
22 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
26 ° 26 ° mây cụm
07/02
26 ° 26 ° mây cụm
08/02
27 ° 29 ° mây cụm
09/02
27 ° 29 ° mây thưa
10/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
11/02
28 ° 31 ° mưa nhẹ
12/02
28 ° 31 ° mây cụm
13/02
28 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps