Đà Lạt

09/12/2021 13:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 63 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đà Lạt Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đà Lạt
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1639029600 : 1639029600
13:00
09/12
23 ° 23 ° mây cụm
1639033200 : 1639033200
14:00
09/12
23 ° 23 ° mây cụm
1639036800 : 1639036800
15:00
09/12
23 ° 23 ° mây cụm
1639040400 : 1639040400
16:00
09/12
22 ° 22 ° mây cụm
1639044000 : 1639044000
17:00
09/12
21 ° 21 ° mây cụm
1639047600 : 1639047600
18:00
09/12
18 ° 18 ° mây cụm
1639051200 : 1639051200
19:00
09/12
16 ° 16 ° mây rải rác
1639054800 : 1639054800
20:00
09/12
16 ° 16 ° mây rải rác
1639058400 : 1639058400
21:00
09/12
15 ° 15 ° mây rải rác
1639062000 : 1639062000
22:00
09/12
15 ° 15 ° mây rải rác
1639065600 : 1639065600
23:00
09/12
14 ° 14 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đà Lạt
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/12
23 ° 23 ° mây cụm
10/12
23 ° 23 ° mây đen u ám
11/12
24 ° 23 ° mây cụm
12/12
22 ° 22 ° mưa nhẹ
13/12
18 ° 18 ° mưa nhẹ
14/12
18 ° 19 ° mưa nhẹ
15/12
21 ° 21 ° mưa nhẹ
16/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps