Đà Lạt

28/06/2022 15:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 81 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đà Lạt Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đà Lạt
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1656399600 : 1656399600
14:00
28/06
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1656403200 : 1656403200
15:00
28/06
24 ° 25 ° mây đen u ám
1656406800 : 1656406800
16:00
28/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1656410400 : 1656410400
17:00
28/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1656414000 : 1656414000
18:00
28/06
21 ° 21 ° mưa vừa
1656417600 : 1656417600
19:00
28/06
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1656421200 : 1656421200
20:00
28/06
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1656424800 : 1656424800
21:00
28/06
18 ° 19 ° mưa nhẹ
1656428400 : 1656428400
22:00
28/06
18 ° 18 ° mưa nhẹ
1656432000 : 1656432000
23:00
28/06
18 ° 18 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đà Lạt
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/06
25 ° 26 ° mưa vừa
29/06
26 ° 26 ° mưa vừa
30/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ
01/07
22 ° 22 ° mưa nhẹ
02/07
21 ° 22 ° mưa vừa
03/07
23 ° 23 ° mưa nhẹ
04/07
24 ° 24 ° mưa nhẹ
05/07
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps