Đà Lạt

10/12/2023 23:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 72 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đà Lạt Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đà Lạt
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
21 ° 21 ° mây thưa
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
20 ° 20 ° mây thưa
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
19 ° 19 ° mây thưa
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
18 ° 18 ° mây cụm
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
17 ° 17 ° mây cụm
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
16 ° 16 ° mây cụm
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
16 ° 16 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đà Lạt
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
11/12
27 ° 27 ° mây thưa
12/12
27 ° 27 ° mây rải rác
13/12
25 ° 25 ° mây cụm
14/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
15/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
16/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
17/12
24 ° 24 ° mây cụm

Windy Maps