Đà Lạt

23/09/2023 14:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đà Lạt Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đà Lạt
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695438000 : 1695438000
10:00
23/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1695441600 : 1695441600
11:00
23/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1695445200 : 1695445200
12:00
23/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1695448800 : 1695448800
13:00
23/09
24 ° 24 ° mây đen u ám
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
23 ° 24 ° mưa vừa
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
22 ° 23 ° mưa vừa
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
22 ° 22 ° mưa vừa
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
21 ° 21 ° mưa vừa
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
19 ° 20 ° mưa vừa
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
18 ° 19 ° mưa vừa
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
18 ° 18 ° mưa vừa
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
18 ° 18 ° mưa nhẹ
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
18 ° 18 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
18 ° 18 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đà Lạt
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
24 ° 25 ° mưa vừa
24/09
23 ° 23 ° mưa nhẹ
25/09
19 ° 19 ° mưa nhẹ
26/09
20 ° 20 ° mưa nhẹ
27/09
20 ° 21 ° mưa vừa
28/09
19 ° 20 ° mưa nhẹ
29/09
19 ° 20 ° mưa nhẹ
30/09
19 ° 19 ° mưa nhẹ

Windy Maps