Hải Phòng

09/12/2021 15:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hải Phòng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hải Phòng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1639036800 : 1639036800
15:00
09/12
24 ° 24 ° mây cụm
1639040400 : 1639040400
16:00
09/12
24 ° 24 ° mây cụm
1639044000 : 1639044000
17:00
09/12
23 ° 23 ° mây đen u ám
1639047600 : 1639047600
18:00
09/12
22 ° 22 ° mây đen u ám
1639051200 : 1639051200
19:00
09/12
22 ° 21 ° mây đen u ám
1639054800 : 1639054800
20:00
09/12
21 ° 21 ° mây đen u ám
1639058400 : 1639058400
21:00
09/12
21 ° 20 ° mây đen u ám
1639062000 : 1639062000
22:00
09/12
21 ° 20 ° mây đen u ám
1639065600 : 1639065600
23:00
09/12
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hải Phòng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/12
24 ° 24 ° mây cụm
10/12
25 ° 24 ° bầu trời quang đãng
11/12
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng
12/12
23 ° 23 ° mưa nhẹ
13/12
23 ° 22 ° mây cụm
14/12
22 ° 22 ° mây đen u ám
15/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
16/12
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps