1, 3-chōme

31/01/2023 09:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

0 °

Cảm giác: -4 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 83 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết 1, 3-chōme Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 1, 3-chōme
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675116000 : 1675116000
05:00
31/01
0 ° 0 ° mây rải rác
1675119600 : 1675119600
06:00
31/01
0 ° 0 ° mây rải rác
1675123200 : 1675123200
07:00
31/01
1 ° 1 ° mây rải rác
1675126800 : 1675126800
08:00
31/01
2 ° 2 ° mây thưa
1675130400 : 1675130400
09:00
31/01
4 ° 4 ° mây thưa
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
6 ° 4 ° bầu trời quang đãng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
6 ° 4 ° bầu trời quang đãng
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
6 ° 4 ° bầu trời quang đãng
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
6 ° 4 ° bầu trời quang đãng
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
6 ° 4 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
5 ° 3 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
4 ° 2 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
4 ° 2 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
3 ° 1 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
3 ° 0 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
3 ° 0 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
3 ° 0 ° bầu trời quang đãng
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
3 ° 0 ° bầu trời quang đãng
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
3 ° 0 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 1, 3-chōme
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
6 ° 4 ° bầu trời quang đãng
01/02
11 ° 10 ° mưa nhẹ
02/02
7 ° 3 ° mây đen u ám
03/02
7 ° 5 ° mây cụm
04/02
8 ° 7 ° mây đen u ám
05/02
9 ° 8 ° bầu trời quang đãng
06/02
11 ° 9 ° mây rải rác
07/02
10 ° 9 ° mây đen u ám

Windy Maps