Thanh Bình, An Giang

20/10/2021 14:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 81 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thanh Bình, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thanh Bình, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
25 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thanh Bình, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
29 ° 33 ° mưa cường độ nặng
21/10
26 ° 26 ° mưa vừa
22/10
30 ° 34 ° mưa vừa
23/10
28 ° 31 ° mưa vừa
24/10
29 ° 32 ° mưa vừa
25/10
27 ° 29 ° mưa vừa
26/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
27/10
29 ° 33 ° mưa vừa