Thanh Bình, An Giang

18/05/2022 17:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 66 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thanh Bình, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thanh Bình, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
30 ° 35 ° mưa vừa
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
28 ° 31 ° mưa vừa
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thanh Bình, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
31 ° 36 ° mưa vừa
19/05
32 ° 36 ° mưa vừa
20/05
32 ° 35 ° mây đen u ám
21/05
30 ° 34 ° mưa vừa
22/05
32 ° 36 ° mưa vừa
23/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
24/05
32 ° 36 ° mây đen u ám
25/05
31 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps