Thành phố Châu Đốc, An Giang

13/04/2024 17:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

35 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 38 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Châu Đốc, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Châu Đốc, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
35 ° 36 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
35 ° 36 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
35 ° 36 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
34 ° 35 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
32 ° 34 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
31 ° 33 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
29 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Châu Đốc, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
36 ° 39 ° mây đen u ám
14/04
36 ° 37 ° mây cụm
15/04
36 ° 38 ° mây rải rác
16/04
35 ° 37 ° mây rải rác
17/04
35 ° 38 ° mây đen u ám
18/04
34 ° 38 ° mưa nhẹ
19/04
35 ° 38 ° mây cụm
20/04
36 ° 38 ° mây cụm

Windy Maps