Thành phố Châu Đốc, An Giang

20/10/2021 15:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 83 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Châu Đốc, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Châu Đốc, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
27 ° 30 ° mưa vừa
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
27 ° 27 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
26 ° 27 ° mây đen u ám
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Châu Đốc, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
31 ° 35 ° mưa vừa
21/10
28 ° 31 ° mưa vừa
22/10
30 ° 34 ° mưa vừa
23/10
27 ° 30 ° mưa vừa
24/10
29 ° 32 ° mưa vừa
25/10
27 ° 29 ° mưa vừa
26/10
27 ° 27 ° mưa nhẹ
27/10
29 ° 33 ° mưa vừa