Thành phố Long Xuyên, An Giang

31/01/2023 11:34

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 60 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Long Xuyên, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Long Xuyên, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
27 ° 28 ° mây cụm
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
27 ° 28 ° mây cụm
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
28 ° 29 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
29 ° 30 ° mây rải rác
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
29 ° 31 ° mây rải rác
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
30 ° 31 ° mây thưa
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
29 ° 32 ° mây rải rác
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
27 ° 27 ° mây rải rác
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
26 ° 26 ° mây rải rác
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Long Xuyên, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
27 ° 28 ° mây cụm
01/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
02/02
29 ° 32 ° mưa nhẹ
03/02
30 ° 33 ° mưa nhẹ
04/02
32 ° 34 ° mây cụm
05/02
32 ° 34 ° mây rải rác
06/02
32 ° 35 ° mây thưa
07/02
32 ° 35 ° mây rải rác

Windy Maps