Thoại Sơn, An Giang

17/05/2022 21:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 76 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thoại Sơn, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thoại Sơn, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
28 ° 32 ° mưa vừa
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
28 ° 32 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
28 ° 32 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thoại Sơn, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
32 ° 37 ° mưa vừa
18/05
31 ° 36 ° mưa vừa
19/05
32 ° 37 ° mưa vừa
20/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
21/05
32 ° 36 ° mưa vừa
22/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ
23/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps