Thoại Sơn, An Giang

13/07/2024 20:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thoại Sơn, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thoại Sơn, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720875600 : 1720875600
20:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thoại Sơn, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
26 ° 26 ° mưa nhẹ
14/07
27 ° 30 ° mưa nhẹ
15/07
25 ° 26 ° mưa vừa
16/07
25 ° 26 ° mưa vừa
17/07
26 ° 27 ° mưa vừa
18/07
27 ° 31 ° mưa vừa
19/07
26 ° 27 ° mưa vừa
20/07
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps