tt. Tịnh Biên, An Giang

05/10/2023 08:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết tt. Tịnh Biên, An Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: tt. Tịnh Biên, An Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696467600 : 1696467600
08:00
05/10
29 ° 35 ° mây đen u ám
1696471200 : 1696471200
09:00
05/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
30 ° 36 ° mây đen u ám
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
30 ° 35 ° mây cụm
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
29 ° 34 ° mây cụm
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
28 ° 31 ° mây cụm
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
27 ° 30 ° mây cụm
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
27 ° 30 ° mây cụm
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
27 ° 27 ° mây đen u ám
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
27 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : tt. Tịnh Biên, An Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
06/10
32 ° 37 ° mưa nhẹ
07/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ
08/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
09/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
10/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
11/10
30 ° 35 ° mưa vừa
12/10
30 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps