Towada, Aomori

09/02/2023 02:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

-8 °

Cảm giác: -15 °

Hiện nay: tuyết rơi nhẹ Độ ẩm: 86 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết Towada, Aomori Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Towada, Aomori
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675882800 : 1675882800
02:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết
1675886400 : 1675886400
03:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675890000 : 1675890000
04:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675893600 : 1675893600
05:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675897200 : 1675897200
06:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675900800 : 1675900800
07:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675904400 : 1675904400
08:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675908000 : 1675908000
09:00
09/02
-7 ° -14 ° tuyết rơi nhẹ
1675911600 : 1675911600
10:00
09/02
-7 ° -14 ° tuyết rơi nhẹ
1675915200 : 1675915200
11:00
09/02
-7 ° -14 ° tuyết rơi nhẹ
1675918800 : 1675918800
12:00
09/02
-7 ° -14 ° tuyết rơi nhẹ
1675922400 : 1675922400
13:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675926000 : 1675926000
14:00
09/02
-8 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675929600 : 1675929600
15:00
09/02
-9 ° -16 ° tuyết rơi nhẹ
1675933200 : 1675933200
16:00
09/02
-9 ° -16 ° tuyết rơi nhẹ
1675936800 : 1675936800
17:00
09/02
-9 ° -16 ° tuyết rơi nhẹ
1675940400 : 1675940400
18:00
09/02
-9 ° -16 ° tuyết rơi nhẹ
1675944000 : 1675944000
19:00
09/02
-9 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675947600 : 1675947600
20:00
09/02
-9 ° -15 ° tuyết rơi nhẹ
1675951200 : 1675951200
21:00
09/02
-9 ° -14 ° tuyết rơi nhẹ
1675954800 : 1675954800
22:00
09/02
-9 ° -14 ° mây đen u ám
1675958400 : 1675958400
23:00
09/02
-10 ° -13 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Towada, Aomori
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/02
-7 ° -14 ° tuyết
10/02
-6 ° -9 ° mây đen u ám
11/02
-1 ° -3 ° bầu trời quang đãng
12/02
0 ° -4 ° tuyết rơi nhẹ
13/02
-2 ° -4 ° tuyết
14/02
-4 ° -4 ° tuyết
15/02
-6 ° -11 ° tuyết
16/02
-8 ° -15 ° tuyết

Windy Maps