Towada, Aomori

03/10/2022 14:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

18 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Towada, Aomori Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Towada, Aomori
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
18 ° 17 ° mây đen u ám
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
18 ° 17 ° mây đen u ám
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
17 ° 17 ° mây đen u ám
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
16 ° 15 ° mây đen u ám
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
14 ° 14 ° mây đen u ám
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
14 ° 14 ° mây đen u ám
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
14 ° 14 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Towada, Aomori
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
19 ° 18 ° mây đen u ám
04/10
16 ° 16 ° mưa vừa
05/10
8 ° 5 ° mây đen u ám
06/10
8 ° 6 ° mưa nhẹ
07/10
9 ° 8 ° mây đen u ám
08/10
11 ° 9 ° mây đen u ám
09/10
11 ° 10 ° mây đen u ám
10/10
12 ° 12 ° mưa nhẹ

Windy Maps