Towada, Aomori

03/12/2023 07:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

-2 °

Cảm giác: -2 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 77 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Towada, Aomori Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Towada, Aomori
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701561600 : 1701561600
07:00
03/12
-2 ° -2 ° mây cụm
1701565200 : 1701565200
08:00
03/12
-2 ° -4 ° tuyết rơi nhẹ
1701568800 : 1701568800
09:00
03/12
-2 ° -2 ° tuyết
1701572400 : 1701572400
10:00
03/12
-2 ° -4 ° tuyết
1701576000 : 1701576000
11:00
03/12
-1 ° -4 ° tuyết
1701579600 : 1701579600
12:00
03/12
-1 ° -1 ° tuyết
1701583200 : 1701583200
13:00
03/12
-2 ° -2 ° tuyết
1701586800 : 1701586800
14:00
03/12
-2 ° -2 ° tuyết
1701590400 : 1701590400
15:00
03/12
-2 ° -2 ° mây đen u ám
1701594000 : 1701594000
16:00
03/12
-2 ° -2 ° mây đen u ám
1701597600 : 1701597600
17:00
03/12
-2 ° -2 ° mây đen u ám
1701601200 : 1701601200
18:00
03/12
-2 ° -2 ° mây đen u ám
1701604800 : 1701604800
19:00
03/12
-2 ° -2 ° mây đen u ám
1701608400 : 1701608400
20:00
03/12
-2 ° -4 ° mây đen u ám
1701612000 : 1701612000
21:00
03/12
-1 ° -1 ° mây đen u ám
1701615600 : 1701615600
22:00
03/12
-1 ° -1 ° mây đen u ám
1701619200 : 1701619200
23:00
03/12
-1 ° -1 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Towada, Aomori
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/12
-2 ° -2 ° tuyết
04/12
2 ° -1 ° bầu trời quang đãng
05/12
3 ° 1 ° mưa nhẹ
06/12
7 ° 7 ° mây cụm
07/12
5 ° 2 ° mưa vừa
08/12
6 ° 3 ° mưa nhẹ
09/12
8 ° 5 ° mưa nhẹ
10/12
2 ° -2 ° tuyết rơi nhẹ

Windy Maps