Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

25/09/2022 18:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 86 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
26 ° 26 ° mây cụm
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
25 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
31 ° 35 ° mưa vừa
26/09
26 ° 26 ° mưa vừa
27/09
28 ° 31 ° mưa vừa
28/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
29/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
30/09
27 ° 29 ° mưa nhẹ
01/10
29 ° 34 ° mưa vừa
02/10
25 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps