Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

11/12/2023 00:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 87 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702231200 : 1702231200
01:00
11/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702234800 : 1702234800
02:00
11/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
1702238400 : 1702238400
03:00
11/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
1702242000 : 1702242000
04:00
11/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
1702245600 : 1702245600
05:00
11/12
23 ° 24 ° mây cụm
1702249200 : 1702249200
06:00
11/12
22 ° 23 ° mây cụm
1702252800 : 1702252800
07:00
11/12
24 ° 24 ° mây cụm
1702256400 : 1702256400
08:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702260000 : 1702260000
09:00
11/12
28 ° 30 ° mây đen u ám
1702263600 : 1702263600
10:00
11/12
30 ° 31 ° mây đen u ám
1702267200 : 1702267200
11:00
11/12
31 ° 33 ° mây đen u ám
1702270800 : 1702270800
12:00
11/12
32 ° 34 ° mây cụm
1702274400 : 1702274400
13:00
11/12
32 ° 33 ° mây cụm
1702278000 : 1702278000
14:00
11/12
31 ° 33 ° mây đen u ám
1702281600 : 1702281600
15:00
11/12
30 ° 32 ° mây cụm
1702285200 : 1702285200
16:00
11/12
29 ° 31 ° mây đen u ám
1702288800 : 1702288800
17:00
11/12
27 ° 29 ° mây đen u ám
1702292400 : 1702292400
18:00
11/12
26 ° 27 ° mây đen u ám
1702296000 : 1702296000
19:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702299600 : 1702299600
20:00
11/12
25 ° 26 ° mây rải rác
1702303200 : 1702303200
21:00
11/12
25 ° 26 ° mây thưa
1702306800 : 1702306800
22:00
11/12
25 ° 26 ° mây rải rác
1702310400 : 1702310400
23:00
11/12
25 ° 26 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
11/12
31 ° 33 ° mây đen u ám
12/12
32 ° 34 ° mây đen u ám
13/12
31 ° 34 ° mây cụm
14/12
31 ° 33 ° mây đen u ám
15/12
31 ° 33 ° mây đen u ám
16/12
31 ° 34 ° mây cụm
17/12
30 ° 33 ° mây cụm
18/12
30 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps