Lương Bắc, Bắc Bình

10/12/2023 23:28

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 86 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lương Bắc, Bắc Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lương Bắc, Bắc Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lương Bắc, Bắc Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
30 ° 33 ° mây đen u ám
11/12
34 ° 34 ° mây cụm
12/12
33 ° 35 ° mây đen u ám
13/12
34 ° 35 ° mây rải rác
14/12
32 ° 34 ° mây đen u ám
15/12
33 ° 34 ° mây đen u ám
16/12
33 ° 35 ° mưa nhẹ
17/12
32 ° 34 ° mây cụm

Windy Maps