Lương Bắc, Bắc Bình

28/05/2024 17:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 39 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 69 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lương Bắc, Bắc Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lương Bắc, Bắc Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
32 ° 39 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
32 ° 39 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
31 ° 38 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
30 ° 37 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
29 ° 35 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
28 ° 33 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lương Bắc, Bắc Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
35 ° 42 ° mưa nhẹ
29/05
34 ° 40 ° mưa nhẹ
30/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
31/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
01/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
02/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
03/06
34 ° 38 ° mây đen u ám
04/06
30 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps