Lục Ngạn, Bắc Giang

05/10/2023 10:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 63 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lục Ngạn, Bắc Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lục Ngạn, Bắc Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
32 ° 37 ° mây rải rác
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
32 ° 37 ° mây rải rác
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
32 ° 37 ° mây rải rác
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
33 ° 38 ° mây rải rác
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
33 ° 38 ° mây thưa
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
33 ° 38 ° mây thưa
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
33 ° 38 ° mây thưa
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
31 ° 38 ° mây thưa
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
29 ° 33 ° mây thưa
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
29 ° 32 ° mây thưa
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
28 ° 31 ° bầu trời quang đãng
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
27 ° 27 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lục Ngạn, Bắc Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
32 ° 37 ° mây rải rác
06/10
32 ° 37 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ
08/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
09/10
27 ° 28 ° mây rải rác
10/10
27 ° 28 ° mây thưa
11/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
12/10
26 ° 26 ° mây đen u ám

Windy Maps