Sơn Động, Bắc Giang

25/09/2022 18:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 79 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Động, Bắc Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Động, Bắc Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
26 ° 26 ° mây thưa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
26 ° 26 ° mây thưa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
26 ° 27 ° mây thưa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Động, Bắc Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
26/09
32 ° 36 ° mưa nhẹ
27/09
33 ° 37 ° mưa nhẹ
28/09
31 ° 35 ° mưa vừa
29/09
24 ° 25 ° mưa vừa
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
01/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
02/10
31 ° 35 ° mây đen u ám

Windy Maps