Chợ Đồn, Bắc Kạn

18/05/2022 17:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 81 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chợ Đồn, Bắc Kạn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chợ Đồn, Bắc Kạn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chợ Đồn, Bắc Kạn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
19/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
20/05
22 ° 23 ° mưa vừa
21/05
20 ° 21 ° mưa cường độ nặng
22/05
19 ° 20 ° mưa vừa
23/05
20 ° 20 ° mưa vừa
24/05
21 ° 21 ° mưa vừa
25/05
23 ° 23 ° mưa vừa

Windy Maps