Chợ Mới, Bắc Kạn

10/12/2023 23:18

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chợ Mới, Bắc Kạn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chợ Mới, Bắc Kạn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chợ Mới, Bắc Kạn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
11/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
12/12
24 ° 24 ° mưa nhẹ
13/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
14/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
15/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
16/12
25 ° 26 ° mưa nhẹ
17/12
11 ° 10 ° mưa nhẹ

Windy Maps