Na Rì, Bắc Kạn

07/06/2023 19:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 83 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Na Rì, Bắc Kạn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Na Rì, Bắc Kạn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
27 ° 30 ° mây cụm
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
24 ° 25 ° mưa vừa
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Na Rì, Bắc Kạn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
31 ° 36 ° mưa vừa
08/06
33 ° 40 ° mưa vừa
09/06
29 ° 34 ° mưa vừa
10/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
11/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
12/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
13/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
14/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps