Na Rì, Bắc Kạn

29/11/2023 02:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 15 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Na Rì, Bắc Kạn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Na Rì, Bắc Kạn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701198000 : 1701198000
02:00
29/11
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1701201600 : 1701201600
03:00
29/11
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1701205200 : 1701205200
04:00
29/11
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1701208800 : 1701208800
05:00
29/11
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1701212400 : 1701212400
06:00
29/11
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1701216000 : 1701216000
07:00
29/11
16 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1701219600 : 1701219600
08:00
29/11
20 ° 20 ° mây thưa
1701223200 : 1701223200
09:00
29/11
22 ° 22 ° mây thưa
1701226800 : 1701226800
10:00
29/11
24 ° 24 ° mây rải rác
1701230400 : 1701230400
11:00
29/11
26 ° 26 ° mây rải rác
1701234000 : 1701234000
12:00
29/11
27 ° 27 ° mây rải rác
1701237600 : 1701237600
13:00
29/11
28 ° 27 ° mây rải rác
1701241200 : 1701241200
14:00
29/11
28 ° 27 ° mây thưa
1701244800 : 1701244800
15:00
29/11
27 ° 27 ° mây thưa
1701248400 : 1701248400
16:00
29/11
26 ° 26 ° mây thưa
1701252000 : 1701252000
17:00
29/11
22 ° 22 ° mây rải rác
1701255600 : 1701255600
18:00
29/11
20 ° 20 ° mây rải rác
1701259200 : 1701259200
19:00
29/11
20 ° 20 ° mây rải rác
1701262800 : 1701262800
20:00
29/11
20 ° 20 ° mây đen u ám
1701266400 : 1701266400
21:00
29/11
20 ° 20 ° mây đen u ám
1701270000 : 1701270000
22:00
29/11
20 ° 20 ° mây cụm
1701273600 : 1701273600
23:00
29/11
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Na Rì, Bắc Kạn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/11
26 ° 26 ° mây rải rác
30/11
22 ° 22 ° mưa nhẹ
01/12
14 ° 14 ° mưa nhẹ
02/12
13 ° 13 ° mưa nhẹ
03/12
15 ° 15 ° mưa nhẹ
04/12
17 ° 17 ° mây đen u ám
05/12
18 ° 18 ° mây đen u ám
06/12
21 ° 21 ° mưa nhẹ

Windy Maps