Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

23/10/2021 21:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

16 °

Cảm giác: 16 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
16 ° 16 ° mây cụm
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
16 ° 16 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
16 ° 15 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
26/10
26 ° 26 ° mây cụm
27/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
28/10
24 ° 25 ° mây cụm
29/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
30/10
20 ° 20 ° mưa nhẹ