Bạc Liêu

10/12/2023 23:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 85 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
29 ° 33 ° mưa nhẹ
11/12
29 ° 33 ° mây thưa
12/12
29 ° 33 ° mây đen u ám
13/12
30 ° 33 ° mây đen u ám
14/12
29 ° 33 ° mây đen u ám
15/12
29 ° 33 ° mưa nhẹ
16/12
29 ° 33 ° mưa nhẹ
17/12
29 ° 33 ° mây cụm

Windy Maps