Bạc Liêu

13/04/2024 16:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 50 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712991600 : 1712991600
14:00
13/04
32 ° 35 ° mây đen u ám
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
32 ° 35 ° mây đen u ám
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
32 ° 35 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
31 ° 34 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
30 ° 33 ° mây cụm
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
29 ° 32 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
28 ° 32 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
28 ° 32 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
32 ° 36 ° mây đen u ám
14/04
32 ° 35 ° mây cụm
15/04
33 ° 37 ° mây cụm
16/04
32 ° 36 ° mưa nhẹ
17/04
32 ° 37 ° mưa nhẹ
18/04
32 ° 35 ° mây đen u ám
19/04
32 ° 36 ° mưa nhẹ
20/04
32 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps