Đông Hải, Bạc Liêu

17/05/2022 21:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 89 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đông Hải, Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đông Hải, Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đông Hải, Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
32 ° 37 ° mưa cường độ nặng
18/05
30 ° 34 ° mưa cường độ nặng
19/05
32 ° 36 ° mưa vừa
20/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
21/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa vừa
23/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
24/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps