Đông Hải, Bạc Liêu

28/05/2024 17:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 39 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 59 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đông Hải, Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đông Hải, Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
33 ° 39 ° mưa vừa
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
33 ° 39 ° mưa vừa
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
31 ° 37 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
30 ° 37 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
30 ° 35 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
30 ° 35 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đông Hải, Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
33 ° 39 ° mưa vừa
29/05
34 ° 40 ° mưa nhẹ
30/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
31/05
33 ° 39 ° mưa vừa
01/06
31 ° 37 ° mưa nhẹ
02/06
30 ° 36 ° mưa vừa
03/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
04/06
32 ° 38 ° mây đen u ám

Windy Maps