Giá Rai, Bạc Liêu

26/02/2024 07:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 65 % Gió: 8 m/s

Dự Báo Thời Tiết Giá Rai, Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Giá Rai, Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708905600 : 1708905600
07:00
26/02
28 ° 30 ° mây cụm
1708909200 : 1708909200
08:00
26/02
28 ° 30 ° mây cụm
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
28 ° 30 ° mây cụm
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
29 ° 31 ° mây cụm
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
31 ° 32 ° mây rải rác
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
33 ° 34 ° mây rải rác
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
34 ° 35 ° mây rải rác
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
34 ° 35 ° bầu trời quang đãng
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
34 ° 35 ° bầu trời quang đãng
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
32 ° 33 ° mây rải rác
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
30 ° 32 ° mây cụm
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
28 ° 30 ° mây cụm
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
27 ° 29 ° mây cụm
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
27 ° 27 ° mây đen u ám
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Giá Rai, Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
33 ° 34 ° mây rải rác
27/02
33 ° 36 ° mây cụm
28/02
33 ° 34 ° mây đen u ám
29/02
33 ° 36 ° mây rải rác
01/03
34 ° 37 ° mây đen u ám
02/03
33 ° 36 ° mây cụm
03/03
33 ° 34 ° mây đen u ám
04/03
33 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps