Hoà Bình, Bạc Liêu

25/09/2022 18:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 80 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hoà Bình, Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hoà Bình, Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
27 ° 31 ° mây cụm
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
27 ° 31 ° mưa cường độ nặng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hoà Bình, Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
31 ° 36 ° mưa cường độ nặng
26/09
30 ° 34 ° mưa vừa
27/09
26 ° 26 ° mưa vừa
28/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
29/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
30/09
27 ° 27 ° mưa vừa
01/10
28 ° 31 ° mưa vừa
02/10
25 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps