Hồng Dân, Bạc Liêu

30/09/2022 20:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 86 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hồng Dân, Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hồng Dân, Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
26 ° 27 ° mây cụm
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hồng Dân, Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
30 ° 34 ° mưa vừa
01/10
30 ° 35 ° mưa vừa
02/10
26 ° 27 ° mưa vừa
03/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 36 ° mưa vừa
05/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
06/10
29 ° 33 ° mưa vừa
07/10
30 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps