Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

23/10/2021 21:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 80 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
27 ° 30 ° mây thưa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
27 ° 30 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
27 ° 30 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
30 ° 35 ° mưa vừa
24/10
30 ° 34 ° mưa vừa
25/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
26/10
30 ° 35 ° mưa vừa
27/10
29 ° 33 ° mưa vừa
28/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
29/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
30/10
29 ° 33 ° mưa vừa