Gia Bình, Bắc Ninh

06/02/2023 22:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Gia Bình, Bắc Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Gia Bình, Bắc Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Gia Bình, Bắc Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
07/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ
08/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
09/02
24 ° 24 ° mưa nhẹ
10/02
25 ° 25 ° mưa nhẹ
11/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
12/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
13/02
25 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps