Lương Tài, Bắc Ninh

10/12/2023 23:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 73 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lương Tài, Bắc Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lương Tài, Bắc Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
25 ° 26 ° mây cụm
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
25 ° 25 ° mây rải rác
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
24 ° 25 ° mây thưa
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lương Tài, Bắc Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
12/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
13/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
14/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
15/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
16/12
24 ° 25 ° mưa nhẹ
17/12
11 ° 10 ° mưa nhẹ

Windy Maps