Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

25/09/2022 17:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 69 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
28 ° 31 ° bầu trời quang đãng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
28 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
27 ° 29 ° bầu trời quang đãng
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
26 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
30 ° 34 ° mưa vừa
26/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/09
32 ° 36 ° bầu trời quang đãng
28/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
29/09
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
30/09
23 ° 24 ° mưa vừa
01/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
02/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps