Tiên Du, Bắc Ninh

23/10/2021 20:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 72 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Du, Bắc Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Du, Bắc Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
20 ° 19 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 18 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
18 ° 18 ° mây đen u ám
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
26/10
26 ° 26 ° mây thưa
27/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
28/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
29/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
30/10
22 ° 23 ° mây đen u ám