Tiên Du, Bắc Ninh

20/05/2022 23:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 88 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Du, Bắc Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Du, Bắc Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
27 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
29 ° 32 ° mưa vừa
21/05
24 ° 25 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
25/05
28 ° 31 ° mưa vừa
26/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/05
30 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps