Tiên Du, Bắc Ninh

10/12/2023 23:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Du, Bắc Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Du, Bắc Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
25 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
25 ° 26 ° mưa nhẹ
11/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
12/12
25 ° 26 ° mưa nhẹ
13/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
14/12
28 ° 29 ° mây cụm
15/12
25 ° 26 ° mưa nhẹ
16/12
25 ° 26 ° mưa nhẹ
17/12
12 ° 11 ° mưa nhẹ

Windy Maps