Chợ Lách, Bến Tre

24/05/2022 12:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 57 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chợ Lách, Bến Tre Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chợ Lách, Bến Tre
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
28 ° 31 ° mây đen u ám
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
27 ° 27 ° mây đen u ám
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chợ Lách, Bến Tre
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
33 ° 38 ° mưa vừa
25/05
33 ° 37 ° mưa nhẹ
26/05
31 ° 37 ° mưa vừa
27/05
30 ° 35 ° mưa vừa
28/05
28 ° 31 ° mưa vừa
29/05
27 ° 31 ° mưa vừa
30/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
31/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps