Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

06/02/2023 23:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 52 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675677600 : 1675677600
17:00
06/02
30 ° 32 ° mây rải rác
1675681200 : 1675681200
18:00
06/02
29 ° 31 ° mây rải rác
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
28 ° 30 ° mây rải rác
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
27 ° 28 ° mây cụm
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
24 ° 25 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
33 ° 34 ° mây rải rác
07/02
33 ° 35 ° mây thưa
08/02
33 ° 35 ° mây đen u ám
09/02
33 ° 34 ° mây cụm
10/02
33 ° 34 ° mây đen u ám
11/02
34 ° 35 ° mây cụm
12/02
34 ° 36 ° mây cụm
13/02
34 ° 35 ° mây đen u ám

Windy Maps