Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

13/07/2024 20:57

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720875600 : 1720875600
20:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
25 ° 26 ° mưa nhẹ
14/07
25 ° 26 ° mưa vừa
15/07
27 ° 29 ° mưa nhẹ
16/07
26 ° 26 ° mưa nhẹ
17/07
28 ° 33 ° mưa vừa
18/07
28 ° 33 ° mưa vừa
19/07
25 ° 26 ° mưa vừa
20/07
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps