Mỏ Cày Nam, Bến Tre

17/05/2022 21:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

35 °

Cảm giác: 40 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 47 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mỏ Cày Nam, Bến Tre Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652767200 : 1652767200
13:00
17/05
35 ° 40 ° mây rải rác
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
35 ° 40 ° mây rải rác
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
35 ° 40 ° mây rải rác
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
34 ° 39 ° mây rải rác
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
32 ° 38 ° mây cụm
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
29 ° 35 ° mưa nhẹ
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
27 ° 31 ° mưa vừa
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 25 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
34 ° 39 ° mưa vừa
18/05
31 ° 36 ° mưa vừa
19/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
20/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
24/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps