Thạnh Phú, Bến Tre

23/09/2023 20:35

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thạnh Phú, Bến Tre Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thạnh Phú, Bến Tre
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thạnh Phú, Bến Tre
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
30 ° 35 ° mưa vừa
24/09
30 ° 35 ° mưa vừa
25/09
28 ° 32 ° mưa vừa
26/09
25 ° 26 ° mưa vừa
27/09
26 ° 27 ° mưa vừa
28/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
29/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
30/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ

Windy Maps