Tran Trung, Bình Đại

23/06/2024 06:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 88 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tran Trung, Bình Đại Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tran Trung, Bình Đại
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1719097200 : 1719097200
06:00
23/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1719100800 : 1719100800
07:00
23/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1719104400 : 1719104400
08:00
23/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1719108000 : 1719108000
09:00
23/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1719111600 : 1719111600
10:00
23/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1719115200 : 1719115200
11:00
23/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1719118800 : 1719118800
12:00
23/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1719122400 : 1719122400
13:00
23/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1719126000 : 1719126000
14:00
23/06
27 ° 30 ° mây đen u ám
1719129600 : 1719129600
15:00
23/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1719133200 : 1719133200
16:00
23/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1719136800 : 1719136800
17:00
23/06
28 ° 31 ° mưa vừa
1719140400 : 1719140400
18:00
23/06
27 ° 30 ° mưa vừa
1719144000 : 1719144000
19:00
23/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1719147600 : 1719147600
20:00
23/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1719151200 : 1719151200
21:00
23/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1719154800 : 1719154800
22:00
23/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1719158400 : 1719158400
23:00
23/06
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tran Trung, Bình Đại
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/06
26 ° 27 ° mưa vừa
24/06
27 ° 30 ° mưa vừa
25/06
29 ° 32 ° mưa vừa
26/06
25 ° 26 ° mưa vừa
27/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
28/06
27 ° 29 ° mưa nhẹ
29/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
30/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps