Bình Định

31/01/2023 11:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 66 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675130400 : 1675130400
09:00
31/01
19 ° 19 ° mây cụm
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
19 ° 19 ° mây cụm
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
20 ° 19 ° mây cụm
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
20 ° 20 ° mây cụm
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
21 ° 20 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
21 ° 21 ° mây cụm
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
20 ° 20 ° mây cụm
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
19 ° 19 ° mây cụm
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
17 ° 17 ° mây cụm
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
15 ° 15 ° mây cụm
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
14 ° 14 ° mây cụm
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
14 ° 14 ° mây rải rác
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
13 ° 13 ° mây cụm
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
13 ° 13 ° mây cụm
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
13 ° 13 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
20 ° 19 ° mây cụm
01/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ
02/02
18 ° 19 ° mưa nhẹ
03/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
04/02
24 ° 24 ° mưa nhẹ
05/02
24 ° 23 ° mây cụm
06/02
26 ° 26 ° mây cụm
07/02
26 ° 26 ° mây rải rác

Windy Maps