Bình Định

24/05/2022 13:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 93 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653350400 : 1653350400
07:00
24/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653354000 : 1653354000
08:00
24/05
19 ° 20 ° mây đen u ám
1653357600 : 1653357600
09:00
24/05
20 ° 20 ° mây đen u ám
1653361200 : 1653361200
10:00
24/05
20 ° 21 ° mưa nhẹ
1653364800 : 1653364800
11:00
24/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
20 ° 21 ° mưa nhẹ
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
19 ° 20 ° mưa nhẹ
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
18 ° 19 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
25/05
24 ° 24 ° mưa vừa
26/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
27/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
28/05
20 ° 21 ° mưa nhẹ
29/05
19 ° 20 ° mưa nhẹ
30/05
20 ° 20 ° mưa nhẹ
31/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ

Windy Maps