Hoài Tân, Bình Định

17/05/2022 20:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 91 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hoài Tân, Bình Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hoài Tân, Bình Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hoài Tân, Bình Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 31 ° mưa vừa
18/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ
19/05
28 ° 32 ° mưa vừa
20/05
32 ° 37 ° mưa vừa
21/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 37 ° mưa vừa
23/05
33 ° 37 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps