Hoài Tân, Bình Định

24/05/2024 04:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hoài Tân, Bình Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hoài Tân, Bình Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716498000 : 1716498000
04:00
24/05
25 ° 26 ° mây cụm
1716501600 : 1716501600
05:00
24/05
25 ° 26 ° mây cụm
1716505200 : 1716505200
06:00
24/05
25 ° 26 ° mây cụm
1716508800 : 1716508800
07:00
24/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1716512400 : 1716512400
08:00
24/05
29 ° 33 ° mây rải rác
1716516000 : 1716516000
09:00
24/05
32 ° 37 ° mây rải rác
1716519600 : 1716519600
10:00
24/05
33 ° 38 ° mây rải rác
1716523200 : 1716523200
11:00
24/05
34 ° 40 ° mây rải rác
1716526800 : 1716526800
12:00
24/05
34 ° 41 ° mây rải rác
1716530400 : 1716530400
13:00
24/05
34 ° 40 ° mây rải rác
1716534000 : 1716534000
14:00
24/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ
1716537600 : 1716537600
15:00
24/05
31 ° 38 ° mưa nhẹ
1716541200 : 1716541200
16:00
24/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1716544800 : 1716544800
17:00
24/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1716548400 : 1716548400
18:00
24/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1716552000 : 1716552000
19:00
24/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1716555600 : 1716555600
20:00
24/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1716559200 : 1716559200
21:00
24/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1716562800 : 1716562800
22:00
24/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1716566400 : 1716566400
23:00
24/05
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hoài Tân, Bình Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
34 ° 40 ° mưa nhẹ
25/05
34 ° 39 ° mưa nhẹ
26/05
35 ° 41 ° mưa nhẹ
27/05
37 ° 41 ° mây đen u ám
28/05
38 ° 43 ° mưa nhẹ
29/05
37 ° 42 ° mưa nhẹ
30/05
36 ° 41 ° mưa vừa
31/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps