Phù Cát, Bình Định

17/05/2022 15:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 73 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phù Cát, Bình Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phù Cát, Bình Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
28 ° 30 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
27 ° 29 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phù Cát, Bình Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
18/05
28 ° 30 ° mưa vừa
19/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
20/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
21/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
22/05
30 ° 34 ° mây đen u ám
23/05
30 ° 33 ° mây đen u ám
24/05
29 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps