Tây Sơn, Bình Định

13/04/2024 16:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 48 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tây Sơn, Bình Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tây Sơn, Bình Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
33 ° 36 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
32 ° 35 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
31 ° 34 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
26 ° 27 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
23 ° 24 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tây Sơn, Bình Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
37 ° 38 ° mây cụm
14/04
37 ° 39 ° mây cụm
15/04
38 ° 40 ° mây thưa
16/04
36 ° 39 ° bầu trời quang đãng
17/04
37 ° 39 ° mưa nhẹ
18/04
37 ° 41 ° mưa vừa
19/04
37 ° 41 ° mưa cường độ nặng
20/04
34 ° 39 ° mưa vừa

Windy Maps