Tây Sơn, Bình Định

07/06/2023 19:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

35 °

Cảm giác: 40 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 48 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tây Sơn, Bình Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tây Sơn, Bình Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686117600 : 1686117600
13:00
07/06
35 ° 40 ° mây đen u ám
1686121200 : 1686121200
14:00
07/06
35 ° 40 ° mây đen u ám
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
35 ° 40 ° mây đen u ám
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
35 ° 40 ° mây đen u ám
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
33 ° 39 ° mưa nhẹ
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tây Sơn, Bình Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
32 ° 37 ° mưa nhẹ
08/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
09/06
32 ° 37 ° mây đen u ám
10/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
11/06
29 ° 33 ° mây đen u ám
12/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
13/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
14/06
30 ° 34 ° mây đen u ám

Windy Maps