Dĩ An, Bình Dương

23/10/2021 21:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: giông bão và Mưa nhẹ Độ ẩm: 100 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Dĩ An, Bình Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Dĩ An, Bình Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Dĩ An, Bình Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
31 ° 36 ° mưa vừa
24/10
31 ° 37 ° mưa cường độ nặng
25/10
30 ° 34 ° mưa vừa
26/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ
27/10
25 ° 26 ° mưa vừa
28/10
28 ° 32 ° mưa vừa
29/10
29 ° 34 ° mưa nhẹ
30/10
29 ° 35 ° mưa vừa