Dĩ An, Bình Dương

25/09/2022 17:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Dĩ An, Bình Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Dĩ An, Bình Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
27 ° 27 ° mưa cường độ nặng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
25 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Dĩ An, Bình Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
31 ° 36 ° mưa cường độ nặng
26/09
29 ° 33 ° mưa vừa
27/09
25 ° 26 ° mưa vừa
28/09
25 ° 26 ° mưa vừa
29/09
28 ° 32 ° mưa vừa
30/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
01/10
30 ° 34 ° mưa vừa
02/10
26 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps