Thuận An, Bình Dương

13/04/2024 16:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 55 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thuận An, Bình Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thuận An, Bình Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
33 ° 38 ° mây rải rác
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
33 ° 38 ° mây thưa
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
32 ° 37 ° mây rải rác
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
32 ° 35 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
30 ° 34 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
29 ° 32 ° mây cụm
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
28 ° 31 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
28 ° 30 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thuận An, Bình Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
36 ° 39 ° mây đen u ám
14/04
37 ° 38 ° mây cụm
15/04
37 ° 39 ° mây cụm
16/04
35 ° 38 ° mây thưa
17/04
34 ° 38 ° mưa nhẹ
18/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
19/04
34 ° 38 ° mưa vừa
20/04
34 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps