Bắc Bình, Bình Thuận

07/06/2023 20:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 80 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bắc Bình, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bắc Bình, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bắc Bình, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
34 ° 38 ° mây đen u ám
08/06
35 ° 38 ° mây đen u ám
09/06
32 ° 35 ° mây đen u ám
10/06
35 ° 38 ° mây đen u ám
11/06
34 ° 38 ° mưa nhẹ
12/06
34 ° 37 ° mưa nhẹ
13/06
34 ° 37 ° mưa nhẹ
14/06
34 ° 37 ° mây đen u ám

Windy Maps