Bắc Bình, Bình Thuận

29/01/2023 17:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 49 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bắc Bình, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bắc Bình, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
28 ° 28 ° mây cụm
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
27 ° 28 ° mây cụm
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
26 ° 26 ° mây cụm
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
25 ° 25 ° mây cụm
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
24 ° 24 ° mây cụm
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
22 ° 22 ° mây cụm
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bắc Bình, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
29 ° 29 ° mây đen u ám
30/01
31 ° 31 ° mây đen u ám
31/01
32 ° 33 ° mây rải rác
01/02
29 ° 31 ° mưa nhẹ
02/02
33 ° 36 ° mây đen u ám
03/02
35 ° 36 ° mây đen u ám
04/02
34 ° 36 ° mây đen u ám
05/02
34 ° 35 ° mây thưa

Windy Maps