Đức Linh, Bình Thuận

23/10/2021 20:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 91 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đức Linh, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đức Linh, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đức Linh, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
31 ° 35 ° mưa vừa
24/10
31 ° 35 ° mưa vừa
25/10
30 ° 35 ° mưa vừa
26/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
27/10
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
28/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
29/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
30/10
30 ° 34 ° mưa vừa