Hàm Tân, Bình Thuận

18/05/2022 16:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hàm Tân, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hàm Tân, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
29 ° 33 ° mây đen u ám
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
27 ° 27 ° mây đen u ám
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hàm Tân, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
29 ° 33 ° mưa vừa
19/05
31 ° 36 ° mưa vừa
20/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
21/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
22/05
30 ° 34 ° mưa vừa
23/05
29 ° 34 ° mưa vừa
24/05
30 ° 34 ° mưa vừa
25/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps