Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

13/04/2024 17:34

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 76 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
28 ° 32 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
27 ° 30 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
27 ° 29 ° mây cụm
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
26 ° 26 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
26 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
33 ° 37 ° mây đen u ám
14/04
33 ° 36 ° mây đen u ám
15/04
34 ° 39 ° mây đen u ám
16/04
34 ° 38 ° mưa nhẹ
17/04
31 ° 37 ° mưa nhẹ
18/04
33 ° 38 ° mưa nhẹ
19/04
33 ° 36 ° mưa nhẹ
20/04
33 ° 37 ° mưa nhẹ

Windy Maps