Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

03/10/2022 16:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 74 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
28 ° 33 ° mây cụm
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
28 ° 32 ° mây cụm
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
04/10
32 ° 36 ° mưa vừa
05/10
31 ° 36 ° mưa vừa
06/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
07/10
31 ° 34 ° mưa nhẹ
08/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
09/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
10/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps