Tuy Phong, Bình Thuận

13/07/2024 19:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 72 % Gió: 8 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuy Phong, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuy Phong, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720872000 : 1720872000
19:00
13/07
27 ° 30 ° mây đen u ám
1720875600 : 1720875600
20:00
13/07
27 ° 30 ° mây đen u ám
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
27 ° 29 ° mây đen u ám
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
27 ° 29 ° mây đen u ám
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
27 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
29 ° 32 ° mưa nhẹ
14/07
31 ° 35 ° mưa nhẹ
15/07
30 ° 33 ° mây đen u ám
16/07
29 ° 33 ° mưa nhẹ
17/07
27 ° 30 ° mưa nhẹ
18/07
28 ° 32 ° mưa nhẹ
19/07
27 ° 30 ° mưa nhẹ
20/07
25 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps