Tuy Phong, Bình Thuận

25/04/2024 08:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 65 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuy Phong, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuy Phong, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714006800 : 1714006800
08:00
25/04
30 ° 34 ° mây thưa
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
30 ° 34 ° mây thưa
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
31 ° 35 ° mây thưa
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
31 ° 35 ° mây thưa
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
31 ° 36 ° mây rải rác
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
32 ° 37 ° mây rải rác
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
31 ° 37 ° mây cụm
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
31 ° 37 ° mây rải rác
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
31 ° 37 ° mây rải rác
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
30 ° 36 ° mây thưa
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
30 ° 35 ° mây rải rác
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
29 ° 35 ° mây thưa
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
29 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
29 ° 34 ° mây thưa
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
28 ° 33 ° mây thưa
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
28 ° 32 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
31 ° 35 ° mây thưa
26/04
31 ° 37 ° mây đen u ám
27/04
32 ° 38 ° mây đen u ám
28/04
32 ° 37 ° mây cụm
29/04
32 ° 37 ° mưa nhẹ
30/04
32 ° 37 ° mây đen u ám
01/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ
02/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps