Tuy Phong, Bình Thuận

30/09/2022 19:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 86 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuy Phong, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuy Phong, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
29 ° 33 ° mây đen u ám
01/10
28 ° 31 ° mưa vừa
02/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ
03/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 33 ° mây rải rác
05/10
30 ° 33 ° mây đen u ám
06/10
30 ° 33 ° mưa nhẹ
07/10
30 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps