tx. La Gi, Bình Thuận

25/04/2024 08:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 59 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết tx. La Gi, Bình Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: tx. La Gi, Bình Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714006800 : 1714006800
08:00
25/04
32 ° 37 ° mây đen u ám
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
32 ° 37 ° mây đen u ám
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
32 ° 37 ° mây đen u ám
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
33 ° 37 ° mây đen u ám
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
33 ° 38 ° mây đen u ám
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
33 ° 38 ° mây cụm
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
33 ° 39 ° mây cụm
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
32 ° 38 ° mây cụm
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
32 ° 38 ° mây cụm
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
31 ° 37 ° mây rải rác
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
30 ° 35 ° mây rải rác
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
29 ° 34 ° mây rải rác
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
28 ° 34 ° mây rải rác
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
28 ° 33 ° mây rải rác
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
28 ° 33 ° mây rải rác
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
28 ° 32 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : tx. La Gi, Bình Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
33 ° 37 ° mây đen u ám
26/04
34 ° 39 ° mây đen u ám
27/04
34 ° 40 ° mây cụm
28/04
33 ° 38 ° mưa nhẹ
29/04
33 ° 38 ° mây đen u ám
30/04
33 ° 38 ° mưa nhẹ
01/05
33 ° 39 ° mưa nhẹ
02/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps