Ojeong-gu, Bucheon-si

23/09/2023 21:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 68 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ojeong-gu, Bucheon-si Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ojeong-gu, Bucheon-si
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
21 ° 21 ° mây thưa
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
21 ° 21 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ojeong-gu, Bucheon-si
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
25 ° 25 ° mây đen u ám
24/09
24 ° 24 ° mây rải rác
25/09
22 ° 22 ° mây đen u ám
26/09
19 ° 19 ° mưa vừa
27/09
23 ° 23 ° mưa nhẹ
28/09
24 ° 24 ° mưa nhẹ
29/09
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
30/09
23 ° 22 ° mưa nhẹ

Windy Maps