Wonmi-gu, Bucheon

24/05/2022 13:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 41 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Wonmi-gu, Bucheon Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Wonmi-gu, Bucheon
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
23 ° 22 ° mây rải rác
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
23 ° 23 ° mây rải rác
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
23 ° 23 ° mây cụm
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
23 ° 22 ° mây cụm
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
22 ° 21 ° mây cụm
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
21 ° 20 ° mây đen u ám
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
20 ° 20 ° mây cụm
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
20 ° 19 ° mây cụm
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
19 ° 19 ° mây cụm
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
19 ° 19 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Wonmi-gu, Bucheon
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
24 ° 23 ° mây thưa
25/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
26/05
20 ° 19 ° mưa vừa
27/05
19 ° 18 ° mưa nhẹ
28/05
24 ° 23 ° mây đen u ám
29/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
30/05
17 ° 17 ° mưa nhẹ
31/05
24 ° 23 ° mây cụm

Windy Maps